Robert Normann var nok den mest prominente gitarist som benyttet seg av Nilsengitaren. Normann bodde ikke langt unna Radio-Nilsen og ble en av de fremste reklamefigurene for gitaren. I Nilsen-Systemets brosjyre skriver Robert Normann:

Efter å ha tatt i bruk den av Deres firma fremstilte elektriske guitar (sic) med Deres nye patentanmeldte system, og med erfaring fra eldre systemer må jeg få lov til å uttale min beundring for at man i dag kan fremstille et slikt instrument til en så fordelaktig pris, og samtidig holde den kvalitet av utførelse som dette instrument innehar. Ved bruk av denne guitar oppdager man at den har en bedre tone og klangrikdom, samt da det elektriske system er helt treghetsfritt, vil tonen stoppe så snart man stopper strengen, og man kan da utøve en teknikk som var umulig på de eldre systemer. På dette instrument har man også anledning til å regulere klangfarve og styrke på instrumentet, så man slipper å sitte i nærheten av forsterkere for å variere denne.

Jeg anbefaler "Nilsen System" på det beste til alle gitarister.

Oslo den 16. mai 1950.
ROBERT UNO NORMANN

Nilsensgitarens betydning for elektrifiseringen av pop- og rockemusikken i Norge er noe uklar. Vi vet imidlertid at prominente gitarister som Robert Normann og Bjørn Hellberg var trofaste Nilsengitarister på begynnelsen av 50-tallet. Begge var å anse som fremskutte markedsførere, sponset av Nilsen i form av gratis gitarer. Ut over disse to har vi idet minste to sikre observasjoner av Nilsengitar i tidlig norsk rock, nemlig Tom Roger Skogsrud som spilte på en lånt Nilsengitar i Fredrikstad-bandet The Comet Band sammen med bl.a. bassgitarpioneren Øystein "Vetle" Martinsen, og Inge Mass i The Bayonets.

 

Nilsengitaren i brukThe Comets med Tom Roger Skogsrud på Nilsengitar. Øystein Vetle Martinsen i forgrunnen med Norges første bassgitar. Stedet er Fagen i Fredrikstad 1959. (Bilde fra Øystein Vetle Martinsen)

The Bayonets med Inge Mass på Nilsengitar. Dessuten: Roger Tangen, Tor Erik Jakobsen og Rune Andersen. Anledningen er juletrefest i 1964. (Bilde fra Tor Erik Jakobsen)

Robert Normann var en av Nilsengitarens mest prominente brukere. (Bilde fra Steinar Haakenstad)

Inge Mass - The Bayonets

Robert Normann
Tom Roger Skogsrud - The Comets