Forsterkerne som Oscar Skau hadde sett og hørt i Amerika, var ikke å få kjøpt i Norge. Løsningen måtte bli å utvikle og produsere forsterkere i Norge. Skau hadde kjennskap til en nevenyttig kar ved navn Birger Sparbo, som var kjent for å beherske det meste innenfor radioteknologi. Sparbo var født i 1906 i Finmark og ble hekta på radio i ung alder. Sparbo bygde radioer lenge før NRK begynte sine sendinger. På slutten av 30-tallet flyttet han til Oslo, der han begynte å bygge skipsradioer for kommunikasjon mellom land og skip.

Da gitarist Skau dukket opp og ville diskutere temaet gitarforsterker, begynte en ny epoke i Sparbos karriere. Sparbo gikk umiddelbart i gang med å eksperimentere i hjemme i kjelleren på Nordberg i Oslo og kom etter hvert frem til sin første forsterkermodell som han kalte Telrad Skau (Telrad = Telefoniradio).

Kabinetter til forsterkerne ble bygget i et snekkerverksted på Sørum, som ble drevet av kompanjongene Alf Heder og Oddvar Hasle (som fremfor alt ble kjent som byggerne av Skaus gitarer).

Telrad - Skau forsterker
Nedenstående tekst er hentet fra boken "Stumbeling Guitars"