Skau-gitarene som kom på markedet på begynnelsen av 50-tallet, ble produsert av Oddvar Hasle og Alf Heder som sammen drev gitarfabrikk på Sørum. Hasle og Heder hadde vært ansatt på Hagströms fabrikk på Grorud hvor de lærte å bygge gitarer. Sommeren 1950 bestemte de seg for å satse på egen produksjon og etablerte Hasle og Heder gitarfabrikk. Mens de jobbet hos Hagström, hadde de nær kontakt med Oscar Skau – en relasjon som skulle få avgjørende betydning når de etablerte egen virksomhet. Takket være samarbeidet mellom Skau og Hasle/Heder ble det mulig å forsyne de gryende rockeartistene utover 50-tallet med skikkelig redskap. Det er noe uklart om det også ble produsert gitarer uten Skau-navnet. Skau var en krevende samarbeidspartner, og det ble lagt stor vekt på materialvalget til gitarene. Det ble benyttet kvistfri gran til lokket, halsen var av bjerk og gripebrettet av nøttetre. Materialene ble levert av bl.a. Aug. Isene A/S i Oslo. Skau eksperimenterte mye med strengestoler som kunne justeres både i høyden og i lengderetningen for bedre intonasjon. Robert Normann var et av glødehodene som Skau hadde glede av i dette arbeidet.

Alt-mulig-musikeren Ivar Andresen hadde ekstrajobb i butikken til Skau, når han ikke var på turné. Andresen spilte både gitar, piano, vibrafon og bass og opptrådte både på Rosekjelleren, Bristol og ellers på da fleste steder hvor det var behov for levende musikk1. Etter at gitarene var ferdig i gitarfabrikken på Sørum, kom de til Skaus butikk for endelig klargjøring. Det var bl.a. Andresens oppgave å montere og justere skyvestolen samt montere på pickuper på enkelte modeller. Det var mulig å få Skaugitarer med pickup ganske tidlig, kanskje så tidlig som i 1956. Det ble først forsøkt med noen primitive pickuper før Skau fikk fatt i DeArmond pickuper som ble montert på skinner.

Skaugitarene med pickup var en kort periode nokså dominerende på det norske makedet - før Höfner og Framus kom inn i bildet for alvor. Bl.a. var det flere av de gryende rockestjernene som konkurrerte på Bygdø Sjøbad og Jordal, som benyttet seg av de elektriske Skaugitarene. Men det var ikke bare amatørene som benyttet Skau. Også mer etablerte artister som Finn Westbye og Jan Berger spilte på Skau. Før Jan Berger etablerte seg som jazzgitarist, var han en periode på slutten av 50-tallet en av landets fremste rocke-gitarister. Bl.a. spilte han i backing-bandet til Per Elvis Granberg, The Rockin’ Sinners. Jan Berger har fremdeles en av sine elektriske Skaugitarer.

Skau gitar - Hasle og Heder gitarfabrikk
Nedenstående tekst er hentet fra boken "Stumbeling Guitars"

En sjeldenhet - Skau bassgitar